:: مــــادربــــزرگ هـــای شیک وخوشگل ::

یک دختر ۲۰ ساله به خاطر جوان بودنش همیشه زیباست اما یک خانم بالای ۶۰ سال با نوه های بزرگ که همچنان جذابیت و جوانی خود را حفظ کرده است به طور فوق العاده ای زندگی موفقی داشته است. این پیروزی واقعی در زندگی است.

بدونیم تصویر چند مشاهیر زیبا و جذاب را آورده است تا نشان دهد که یک زن می تواند حتی با بالا رفتن سن زیباتر شود.


اورنلا موتی، ۶۱ سالهاورنلا موتی، ۶۱ ساله


گلدی هاون، ۷۱ سالهگلدی هاون، ۷۱ ساله


سوزان ساراندون، ۶۹ سالهسوزان ساراندون، ۶۹ ساله


جین فوندا، ۷۸ سالهجین فوندا، ۷۸ ساله


جسیکا لانگ، ۶۷ سالهجسیکا لانگ، ۶۷ ساله


پریسیلا پریسلی، ۷۰ سالهپریسیلا پریسلی، ۷۰ ساله


بلایت دانر، ۷۳ سالهبلایت دانر، ۷۳ ساله


کریس جنر، ۶۰ سالهکریس جنر، ۶۰ ساله


ریتا روسیک، ۵۶ سالهریتا روسیک، ۵۶ ساله


نائومی جاد، ۷۰ سالهنائومی جاد، ۷۰ ساله


کارمن دل اورفیس، ۸۴ سالهکارمن دل اورفیس، ۸۴ ساله